Debian 里安装东西一般都比较简单,使用apt-get就行,但是Debian 9源里的Nodejs版本太老了

# nodejs -v
v4.8.4

上网搜了一下,可以使用nodesource提供的源来安装Nodejs 14。

先安装nodesource

apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -

然后安装 Nodejs 和 npm

apt-get update
apt-get install nodejs

查看版本号

# nodejs -v
v14.17.1